WalewskiSawicki

#mineta

Każdy chyba wie, co to jest mineta. Jednakże mineta to według polskich językoznawców słowo wulgarne, ponieważ wywodzi się od minette (z francuskiego kicia, lub młoda dziewczyna).

Językowi specjaliści zalecają stosowanie terminu cunnilingus, który stanowi połączenie łacińskich słów cunnus (potoczne łacińskie określenie sromu) i lingua (język). „Sromjęzyk” w mojej ocenie jest pojęciem płytkim, osobiście wolę robić minetę.